รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2556

UploadImage

  รับตรง คณะโบราณคดี   
   มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556   

โครงการรับตรง

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.6 หรือเที่ยบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า2.00
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้ผลสอบคะแนน GAT/PAT
- ค่าสมัคร 550 บาท

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.6 หรือเที่ยบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า2.00
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00 (สาขาวิชาภาษาไทย)
- ใช้ผลสอบคะแนน GAT/PAT
- ค่าสมัคร 550 บาท

กำหนดการ


กิจกรรม โครงการรับตรง โครงการ
ผู้มีความสามารถพิเศษฯ
รับสมัคร 15 ต.ค. 55 – 29 พ.ย. 55 15 ต.ค. – 14 พ.ย. 55>
วันสุดท้ายส่งแฟ้มผลงานประกอบการสมัคร - 19 พ.ย. 55
ตรวจสอบผลการสมัคร - 21 พ.ย. 55
วันสุดท้ายของการชำระเงิน 7 ธ.ค. 55 27 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 6 ธ.ค. 55 -
ส่งคะแนนสอบ GAT หรือ PAT 29 พ.ย. - 14 ธ.ค. 55 -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 28 ธ.ค. 55 30 พ.ย. 55
สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 5 ม.ค. 56 (สอบสัมภาษณ์) 8 ธ.ค. 55 เวลา 09.00 น. (สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 9 ม.ค. 56 11 ธ.ค. 55
ยืนยันสิทธิ์ 14 – 18 ม.ค. 56 18 – 25 ธ.ค. 55
สละสิทธิ์ 16 -13 ก.พ. 56 20 ธ.ค. 55 – 8 ม.ค. 56
ตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลาง 14 ก.พ. 56 14 ก.พ. 56


สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://202.28.75.249/archae2556/apply/php_front_end/apply_online.php