รับตรงเพิ่มเติ่ม ม.อุบล 2556

UploadImage


 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) 

โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และ โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(เพิ่มเติม) 
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 สายวิทย์
- GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ผ่านโครงการหรือค่าย (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
- ใช้คะเเนน GAT,PAT1,PAT2
- รับสมัคร 22 ต.ค. - 20 พ.ย. 2555


 
โควตานักเรียนเรียนดีชนบท และ โควตานักเรียนเรียนดีชนบท(เพิ่มเติม)
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- GPAX 5 ภาคเรียน อยู่ในลำดับที่ไม่เกินร้อยละ20 ของสายชั้น
- สถานศึกษาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองใน 10 จังหวัดที่กำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
- รับสมัคร 22 ต.ค. - 20 พ.ย. 2555
 

ที่มา :http://www.entry.ubu.ac.th/