สพฐ.เตรียมคัดเลือกโรงเรียนนิติบุคคล ใช้รูปแบบ 2 ระบบ

UploadImage

เลขาธิการ กพฐ.เผย เตรียมคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนนิติบุคล 60 โรงโดยประเมินศักยภาพ ใช้รูปแบบ 1 โรงเรียน 2 ระบบ ระดมงบฯ จากทรัพยากรและภาครัฐ ชี้ยังเก็บค่าเรียนเพิ่มได้ตามช่องทาง...


          ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าว ภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคลของ สพฐ. เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยในปีนี้ สพฐ.จะคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนนิติบุคล แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 30 โรง และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 โรง ซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินศักยภาพของโรงเรียนเป็นหลัก


          ทั้งนี้ จะพัฒนาให้โรงเรียนนิติบุคคลดำเนินการในรูปแบบ 1 โรงเรียน 2 ระบบ คือส่วนของบุคลากรที่เป็นข้าราชการก็ยังเป็นข้าราชการเหมือนเดิม แต่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการจะเป็นการจัดจ้างเป็นวิทยากรพิเศษ ของโรงเรียน


          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ในส่วนของงบประมาณจะมีในส่วนที่รัฐจัดสรรให้ และงบประมาณที่ได้มาจากการระดมทรัพยากร ซึ่งจะทำให้โรงเรียนคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น ไม่ต้องเบิกจ่ายหลายขั้นตอน เพราะเป็นเงินก้อนใหญ่ นอกจากนี้ สิ่งใดที่นักเรียนและโรงเรียนเคยได้รับก็ยังได้รับสิทธิเหมือนเดิมไม่กระทบ อะไร ส่วนการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มนั้นเป็นเงื่อนไขที่เปิดช่องทางไว้หาก โรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษ ก็สามารถเรียกเก็บเงินได้.
ที่มา: http://www.thairath.co.th