สพฐ.เตรียมนำค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net ตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด

UploadImage


          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิด เผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า สพฐ.เร่งขับเคลื่อนคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดอยู่ จึงต้องการรู้ฐานะทางคุณภาพที่เป็นจริงของแต่ละโรงเรียน และได้เลือกใช้คะแนนทดสอบระดับการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับชาติที่ได้มาตรฐานมาเป็นเครื่องมือเปรียบเทียบ คุณภาพของโรงเรียน ดังนั้น ตนจึงสั่งการให้สำนักทดสอบทางการศึกษาของ สพฐ. นำค่าเฉลี่ย (Mean) ระดับประเทศของแต่ละวิชามาขีดเส้นแดงแล้วดูว่า โรงเรียนแต่ละแห่งอยู่ในตำแหน่งใด อยู่เหนือ หรือต่ำกว่าเส้นแดง และ สพฐ.จะนำฐานข้อมูลตรงนี้มาใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของ โรงเรียน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ สพฐ.มาสแกนดูว่า มีโรงเรียนจำนวนเท่าใดที่อยู่ใต้ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net


          ที่ผ่านมา สพฐ.ไม่มีฐานข้อมูลใดๆ ที่จะใช้พิจารณาการจัดงบประมาณให้โรงเรียนจึงทำลักษณะของการหารเฉลี่ยและ กระจายเงินให้โรงเรียนต่างๆ ไปตามสัดส่วน แต่ถ้ารู้ข้อมูลจริงของโรงเรียนแล้ว การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนก็จะตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพมากขึ้น เป็นแนวทางให้โรงเรียนแต่ละแห่งเลือกทำโครงการที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาในด้าน ที่ต้องการการปรับปรุง นอกจากนั้นจะมีการลากเส้นเขียวขึ้นด้วย ตัดเชือกที่ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โรงเรียนใดที่อยู่เหนือเส้นเขียวถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการส อน และ สพฐ.ก็จะดึงครูผู้สอนจากโรงเรียนแห่งนั้นมาเป็นวิทยากรแกนนำอบรมครูของ โรงเรียนอื่นๆ ตรงนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จมาเป็นเครือข่ายขับ เคลื่อนการพัฒนาคุณภาพครู


          นายชินภัทร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูและโรงเรียนทุ่มเทพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ให้ความสำคัญกับคะแนน O-Net สพฐ.จะนำเส้นแดงกับเส้นเขียวมาเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณและ บุคลากรด้วย โดยในส่วนของการบริหารจัดการงบประมาณนั้น โรงเรียนที่อยู่เหนือเส้นแดงและเขียวก็จะมีสิทธิ์ที่จะเสนอแผนงานโครงการ พัฒนาโรงเรียนต่างๆ และมีแนวโน้มได้รับการอนุมัติโครงการสูงกว่าโรงเรียนที่อยู่ใต้เส้นแดง ทั้งนี้เพื่อเหนือเส้นได้ต่อยอดการพัฒนาโรงเรียน แต่ไม่ใช่ว่า สพฐ.จะตัดงบประมาณของโรงเรียนที่อยู่ใต้เส้นแดง เพราะหากทำเช่นนั้นโรงเรียนที่แย่อยู่แล้วจะไม่มีกำลังในการพัฒนา แต่โรงเรียนที่มีปัญหาด้านคุณภาพนั้น สพฐ.จะมีโครงการพัฒนาให้โดยเฉพาะ ที่สำคัญครูจากโรงเรียนที่อยู่บนเส้นแดง และโดยเฉพาะบนเส้นเขียว จะมีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ และจะใช้ข้อมูลส่วนนี้มาประกอบการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะด้วย ซึ่งขณะนี้ สพฐ.กำลังยกร่างเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่เสนอคณะกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งจะให้น้ำหนักกับ 2 องค์ประกอบใหญ่คือ สมรรถนะครูผู้สอนและผลที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ซึ่งก็คือเส้นแดงและเส้นเขียว

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง