ค่าย ecamp 12 ของ วิศวะ ม.ธรรมศาสตร์


โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ 19-23ตุลาคม 2555
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หมดเขตรับสมัคร 8 ตุลาคม 2555
https://www.facebook.com/ECampTU2012
http://eclub.engr.tu.ac.th/ecamp/