รับตรง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา56

UploadImage

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ทดสอบความรู้    
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์

 
ทดสอบพลศึกษา   (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ รหัส M02  และแขนงวิชาเครื่องกลเรือ รหัส M03)
-ลุก-นั่ง  60 วินาที
- ยึดพื้นหรือดันข้อ 1 นาที
- วิ่งเก็บของ  ( วิ่งกลับตัว ) 10 เมตร
- วิ่งระยะไกล  1000 เมตร
- ว่ายน้ำ 50 เมตร

กำหนดการ

UploadImage
เอกสารประกอบข่าว :