กสพท.เตือน ! ชำระเงินวันสุดท้ายแค่ 5 ก.ย.เท่านั้น


UploadImage


กสพท. เตือน !!

วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบ คือวันที่ 5 กันยายน 2555

สำหรับผู้สมัครที่ ชำระเงินแล้ว แต่ สถานะการตรวจไฟล์เอกสาร ยังไม่สมบูรณ์
ขอให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2555 เวลา 23.59 น.

เข้าสู่หน้าจอการตรวจสอบสถานะ / อัพโหลดรูป / แก้ไขข้อมูล คลิกที่นี่