ค่าย Dent Camp NU ครั้งที่ 11 ตอน Ready Dent

        ขอเชิญชวนน้องๆม.ปลายที่สนใจอยากจะเป็นทันตแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Dent Camp NU ครั้งที่ 11 ตอน Ready Dent


UploadImage


***กรอกให้ครบทั้งในส่วนข้อมูลเบื้องต้นและคำถามนะครับ ส่งมาพร้อมกับรูปถ่าย 3x4 cm ภายในวันที่ 7 กันยายน 2555 นะครับ :)


เอกสารประกอบข่าว :