กสพท.แนะวิธีการเปลี่ยนอันดับคณะ-สถาบันที่เลือก

กสพท.แจ้ง ถึงผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอันดับคณะ/สถาบันที่เลือก ในการสมัครสอบกสพท.ปีการศึกษา 2556 สามารถเข้าระบบเพื่อเปลี่ยนอันดับได้โดยต้องปฏิบัติดังนี้
   
1.     ชำระเงินค่าสมัครสอบฯ ครั้งแรก

2.     เข้าระบบเพื่อทำการเปลี่ยนอันดับ (ขั้นตอน 2.2)

(ถัดจากวันที่ชำระเงิน 1 วัน ชำระเงินวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เข้าได้วันจันทร์)

3.     ยืนยันข้อมูลการเปลี่ยนอันดับ ( ขั้นตอน 2.5 )

5.     พิมพ์ใบสมัครกรณีเปลี่ยนอันดับ (ขั้นตอน 3)

6.     พิมพ์ใบ Pay-in กรณีเปลี่ยนอันดับ  (ขั้นตอน 4)

7.     ชำระเงินค่าสมัครสอบฯ กรณีเปลี่ยนอันดับ

8.     หากต้องการ ยกเลิก การเปลี่ยนอันดับ กรุณาติดต่อที่
cotmes.info@gmail.com

** กสพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น **
   
    ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก   ** หาก Browser ของท่านตั้งค่าการ Block Pop-up ไว้ให้ปิดการตั้งค่านี้ก่อน **