ม.พิษณุโลกเปิดหลักสูตรการศึกษาทางไกลระดับ ป.ตรี- ป.โท

UploadImage

          ทางเลือกใหม่ทางการศึกษา การศึกษาทางไกล เรียนป.ตรีทางอินเตอร์เน็ต เปิดโอกาสทางการศึกษา สำหรับ
คนทำงานที่ต้องการศึกษาและผู้สมัครเรียน จะสามารถสำเร็จการศึกษาได้  ผู้สมัครจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็น และมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเรียนจาก ที่บ้าน  ที่ทำงาน ร้านเน็ต  ตามอัธยาศัย


หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี 5 หลักสูตร

•การจัดการ
•การตลาด
•การบัญชี
•คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
•รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท 4 หลักสูตร

•บริหารธุรกิจ
•รัฐประศาสนศาสตร์
•บริหารการศึกษา
•หลักสูตรและการสอน


ข้อดีของการเรียนออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต

1.การเรียนสะดวก จบได้อย่างมั่นใจ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2.เทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาได้จากปวส.ปวท.ป.ตรีป.โท
3.เทียบโอนประสบการณ์ความรู้นอกระบบได้
4.ถ้ายังไม่จบ ม.6   สามารถสมัครเรียนเป็นรายวิชา (Pre-degree) ได้   เพื่อนำไปเทียบโอนในภายหลัง  ทำให้จบปริญญาตรีเร็วขึ้น
5.มีติวมีแนวข้อสอบและมีที่ปรึกษา(TA.)คอยแนะนำจนเรียนจบ 
(ศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับจบจากมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ)


สนใจติดต่อได้ที่ : โทร.02-592-4481 , 02-592-4096 ,02-992-7497 มือถือ. 084-7575-727สามารถสมัครเรียนได้ที่ www.plbba.com


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.plbba.com หรือ http://www.plu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น