เด็กอาชีวะเจ๋ง...คว้าชนะเลิศรถประหยัดพลังงาน “อีโค คาร์”

 UploadImage

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ส่งนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันรถ

ประหยัดพลังงาน “เชลล์ อีโค-มาราธอน เอเชีย 2012” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผลปรากฏว่า ทีมคาโถด (Catode)จากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง คว้ารางวัลชนะเลิศในประเภทรถต้นแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่

และ ทีมเวอร์จิน (Virgin)จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศในประเภทรถต้นแบบที่ใช้น้ำมันเบนซิน

การแข่งขันดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้ฝึกทักษะความรู้ด้านวิศวกรรมยานยนต์ ปลูกจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการประดิษฐ์คิดค้นผลงานอีกด้วย