มรภ.ยืนยันรับนักศึกษาตามเดิม เหตุสพฐ.ไม่ปรับเปิดเรียน


มรภ.ยืน ยันรับนักศึกษาตามเดิม เพราะสพฐ.ไม่ปรับระบบการเปิด ปิดภาคเรียน ชี้ปรับแอดมิชชั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ. เนื่องจากมีทางเลือกรับนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยหลายช่อง
 
 นายเปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) พระนคร ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) กล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเลื่อนปฏิทินการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบ กลาง การรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ปีการศึกษา 2557 โดยจะให้กระบวนการแอดมิสชั่นส์ ซึ่งเดิมอยู่ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.ของทุกปี ไปเป็นเดือน มิ.ย.-ก.ค. เพื่อรองรับการเลื่อนเปิดภาคเรียนให้ตรงกับกลุ่มประเทศอาเซียนว่า ที่ ประชุม ทปอ.มรภ.เคยมีมติไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ขอให้กลุ่ม มรภ.ยึดช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิมไปก่อน ยกเว้นรัฐบาลจะมีมติให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทาง การ จึงค่อยมาว่ากันอีกครั้ง
     ประธาน ทปอ.มรภ. กล่าวต่อไปว่า มรภ.ส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด และนักศึกษาครูจะต้องไปฝึกงานที่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สพฐ.) ดังนั้นเมื่อโรงเรียนไม่ปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน แต่ มรภ.เลื่อนเปิดภาคเรียน ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหากับการเรียนจบของนักศึกษาได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับการเลื่อนเปิดภาคเรียนตามอาเซียนนั้น ที่ผ่านมามีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และแม้ว่า ทปอ.จะมีมติเลื่อนปฏิทินแอดมิสชั่นส์ออกไป มรภ.ยังคงยืนยันตามเดิม และเชื่อว่าจะไม่กระทบกับการรับนักศึกษาเข้าเรียน
     ด้านนายสุขุม เฉลยทรัพย์ ประธาน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (มสด.) กล่าวว่า ขณะนี้นักเรียนมีทางเลือกในการเข้ามหาวิทยาลัยหลายช่องทาง ทั้งรับตรงของมหาวิทยาลัยเอง การคัดเลือกในระบบรับตรงที่ได้เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) และการแอดมิสชั่นส์กลาง ก็เป็นเพียงช่องทางหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นการที่ ทปอ.มีมติเลื่อนปฏิทินแอดมิสชั่นส์ออกไป มหาวิทยาลัยอื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องเลื่อนตามไปด้วย
     "ที่ ผ่านมามหาวิทยาลัยชื่อดัง มักใช้วิธีการตกเขียวเด็กไว้แล้วตั้งแต่ช่วงสอบรับตรง ส่วนที่เหลือจากรับตรง ก็จะมาแอดมิสชั่นส์ ขณะที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยเปิด อาทิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เด็กก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ตั้งแต่เรียนระดับมัธยม ดังนั้นการเลื่อนแอดมิสชั่นส์จึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่สิ่งที่ต่อไปมหาวิทยาลัยควรจะคิดคือ ทำอย่างไรจะปรับระบบให้นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ตลอดทั้ง ปีเพื่อให้นักเรียนเกิดความสะดวก"นายสุขุม กล่าว