รับตรง พยาบาล ม.สุรนารี 56


หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 สาย วิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA วิชา คณิต วิทย์ ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ภาษาไทย และสังคม ไม่ต่ำกว่า 2.75

กำหนดการ
รับสมัคร                                          1 ส.ค - 15 ก.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน      19 ต.ค. 55
สอบข้อเขียน                                    10 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์     23 พ.ย. 55
สอบสัมภาษณ์                                   6 ธ.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา           13 ธ.ค. 55
ยืนยันสิทธิ์                                       16 ม.ค. 56


ค่าสมัครสอบ 400 บาท 


รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว :