รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 56

UploadImage

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 

คุณสมบัติ
- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน

สาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์(นานาชาติ)
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPA คณิต วิทย์ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชาเอนิเมชั่น
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPA คณิต วิทย์ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
- GPA X ไม่ต่ำกว่า 2.25

กำหนดการ
รับสมัคร                                                    1 สิงหาคม - 28 กันยายน 2555
ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน             12 ตุลาคม 2555
สอบข้อเขียน                                             20 ตุลาคม 2555
ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์            9 พฤศจิกายน 2555
สอบสัมภาษณ์                                           17 พฤศจิกายน 2555
ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                  23 พฤศจิกายน 2555


ค่าสมัคร 300 บาท (สมัครทางไปรษณีย์+50 บาท)
ที่มา :   http://www.camt.cmu.ac.th/th/
เอกสารประกอบข่าว :