สอศ.ดันเด็กอาชีวะรีบคว้าทุนตั้งตัวส่งเสริมฝึกงานกับบริษัทเล็กๆ คัด 10 แผนชิงเงินอุดหนุน


UploadImage

          สอศ.รุกโอกาสรัฐบาลตั้ง กองทุนตั้งตัว ดันนักเรียนนักศึกษาอาชีวะเป็นเถ้าแก่น้อย แนะวิทยาลัยส่งเด็กฝึกงานกับบริษัทเล็กๆ ที่ประสบความสำเร็จเพื่อซึมซับความเป็นเถ้าแก่น้อยเตรียมคัดเลือก 10 แผนธุรกิจนักเรียนนักศึกษาอาชีวะสังกัดรัฐขอทุนสานฝันทำธุรกิจสมใจ


          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิด เผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะ กรรม การการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั่วประเทศ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา โดยได้เน้นย้ำว่าในการฝึกปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องส่งนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ไปฝึกงานที่สถานประกอบการหรือบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น แต่อยากให้ส่งนักเรียนนักศึกษาไปฝึกงานกับสถานประกอบการรายย่อยที่ประสบความ สำเร็จบ้าง อาทิ ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ ร้านขายก๋วยเตี๋ยว ร้านขายอาหารตามสั่ง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และซึมซับบรรยากาศว่าการเป็นเถ้าแก่น้อยจะเป็นอย่าง ไร


          เลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า ถ้าให้เด็กได้ไปฝึกงานกับผู้ประกอบการรายย่อยจะทำให้เด็กค่อยๆ พลิกตัวเองว่า เมื่อเรียนจบแล้วก็สามารถออกมาเป็นผู้ประกอบการรายย่อยได้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกจ้างเสมอไป ซึ่งที่ผ่านมา สอศ.ได้จัดโครงการเถ้าแก่น้อยของอาชีวะ ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อให้เด็กอาชีวศึกษาเมื่อเรียนจบแล้ว ไม่ต้องเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการหรือบริษัท อีกทั้งยังให้เด็กได้สร้างตัวเอง ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องเริ่มจากให้เด็กได้มีประสบการณ์จากผู้ ประกอบการรายย่อยด้วย

          "สำหรับโครงการเถ้าแก่น้อย สอศ.ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาทั้งระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สนใจสามารถจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน การได้ ซึ่งในปีนี้จะพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดย สอศ.จะคัดเลือกสุดยอด 10 แผนธุรกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนจากกองทุนตั้งตัวได้ของรัฐบาลเพิ่มเติมด้วย" นายชัยพฤกษ์กล่าว.

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์