โครงการ Physics Battle คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
โครงการ Physics Battle เปิดรับสมัครน้องๆมัธยมศึกษาปีที่ 5+6 มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความสนใจในวิชาฟิสิกส์เป็นพิเศษ เข้าร่วมการสอบแข่งขันวิชาการเพือ่ชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติคุณ เปิดรับสมัคร 1-30 สิงหาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น