มาเเล้ว GAT/PAT 56 ครั้งที่ 1สำหรับการ Admissions

UploadImage

การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป
 
สมัครสอบ  : วันที่ 2 - 30 กรกฎาคม 2555
 
ชำระเงิน : วันที่ 2 - 31 กรกฎาคม 2555
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555
 
พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555
 
วันสอบ : วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2555
 
ประกาศผลสอบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

Download

 


ที่มา : http://www.niets.or.th/