สทศ.เตือนผู้สมัครสอบ GAT/PAT อย่าลืมชำระเงินภายใน 31 ก.ค.นี้

      ผอ.สทศ.เผย สถานศึกษา ครู และ นร.ตื่นตัวในการสอบ O-Net มากขึ้น
เหตุเพราะมีการนำคะแนนมาใช้ประโยชน์ช่วงชั้น ป.6 และ ม.3 พร้อมฝาก นร.ที่สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ต.ค.2556 ชำระเงินค่าสมัครสอบภายใน

31 ก.ค.นี้
          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่าขณะนี้ทาง สทศ.กำลังเดินสายชี้แจงศูนย์สอบที่จัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น พื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียน ป.6 และ ม.3 ที่จะสอบปีการศึกษา 2555ซึ่งทางศูนย์สอบแจ้งว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียน ครู และนักเรียนตื่นตัวในการสอบ O-Net มากขึ้นเนื่องจากจะมีการนำผลสอบ O-Net ไปประกอบในการจบการศึกษาของนักเรียน ป.6 และ ม.3 ด้วยขณะเดียวกัน ตนย้ำทางโรงเรียนขอให้นำผลการสอบ O-Net พร้อมข้อเสนอแนะจุดอ่อนของแต่ละโรงไปพัฒนาปรับปรุง และเสริมในจุดแข็งมากขึ้นรวมทั้งวางแผนในการจัดการเรียนการสอนนำรูปแบบข้อ สอบ O-Net ไปใช้ในการออกข้อสอบของโรงเรียนด้วยและที่สำคัญ ขอให้นักเรียนไม่ต้องไปกวดวิชา สอบ
O-Net เพราะเนื้อหาข้อสอบไม่ได้ออกเกินหลักสูตรแต่ออกมามาตรฐาน และตัวชี้วัดที่ทางหลักสูตรกำหนด อีกทั้งมีรูปแบบของนักเรียนได้ทดลองทำด้วยซึ่งครูในโรงเรียนเจข้าใจและนำไป ใช้แล้ว

          สำหรับการรับสมัครสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม)เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2-30 ก.ค.2555 ทางเว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th และให้ชำระเงินถึงวันที่31 ก.ค.2555 ผลปรากฏว่า ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. เวลา 15.00 น
มีผู้สมัครจำนวน 351,362 คนแต่ชำระเงิน260,918คนดังนั้น ตนฝากนักเรียนที่มาสมัครแล้วขอให้ชำระเงินด้วยเพื่อการสมัครจะได้สมบูรณ์และ ต้องชำระเงินตามเวลาที่กำหนด้วย เพราะ สทศ.จะไม่ขยายวันให้ชำระเงินแล้ว.

ที่มา : 
ASTV ผู้จัดการออนไลน์