เปิดรับสมัครแล้ว GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)


คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป
สมัครสอบ  : วันที่ 2 - 30 กรกฎาคม 2555
ชำระเงิน : วันที่ 2 - 31 กรกฎาคม 2555
ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555
พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555
วันสอบ : วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2555
ประกาศผลสอบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
เว็บไซต์หลัก http://www.niets.or.th/


คำแนะนำสำหรับการสมัครสอบ GAT-PAT
1 ปัญหาที่เป็นการทุกครั้งคือสมัครแล้ว พิมพ์ใบจ่ายเงินไม่ได้ จะเกิดจาก Pop-up Blocked


ให้เราปิดการป้องกันนะครับ เราก็จะสามารถปริ้นใบจ่ายเงินได้ครับ
2 สมัครแล้วห้ามลืมจ่ายเงินเด็ดขาดเลยนะครับ
ปีก่อนมีน้องสมัครไว้แล้วดันลืมจ่ายตัง หมดสิทธ์สอบทันที T__T
3 ต้องชำระเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม  20.00น 
หลายคนเข้าใจว่าภายใน 24.00 น. แต่ระเบียบการบอกไว้ดังนี้

ปล จากประสบการณ์ชำระเงินของผมเอง   หลัง 20.00 จะไม่สามารถพิมพ์ใบจ่ายตังได้นะครับ แต่ยังสามารถชำระเงินได้  แต่ถึงยังไงก็อย่าเสี่ยงเลยจะดีกว่า >..<
4 เราต้องรู้ว่าเราต้องใช้องค์ประกอบคะแนนใดบ้างเพื่อใช้ในการยื่นคะแนนกับมหาวิทยาลัย  โดยสามารถดูได้จาก
เกณฑ์คัดเลือก 56 http://www.cuas.or.th/document/brochouradm56.pdf
ระเบียบการ Admissions 55  http://www.cuas.or.th/admbook55/document/all_bookadm55.rar
แนะนำให้ดูระเบียบการของปี 55 ด้วยนะครับ เพราะน้อยสายศิปล์บางคนคิดว่า เข้าใจผิดว่าตัวเองไม่ต้องสอบ PAT1 ก็ได้ ต้องขอบอกว่าเกณฑ์คัดเลือกของแต่ระสถาบันอาจจะไม่เหมือนกัน บางสถาบันอาจจะใช้แค่ GAT อย่างเดียว แต่บางสถาบันก็ใช้  PAT1 ด้วย
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์   Admisions จะใช้  PAT2  PAT3  แต่ในการรับตรงของหลายมหาวิทยาลัยจะใช้  PAT1 ด้วยเช่น จุฬา เกษตรศาสตร์ ดังนั้นแล้วน้องต้องสมัคร ทั้ง GAT PAT1 PAT2 PAT3   โอ้สอบกันหัวแตกไปเลย
6  ไม่จำเป็นต้องสมัครสอบทุกครั้ง  แต่ยังไงก็แนะนำให้สอบทุกครั้ง เพราะความยากง่ายของข้อสอบอาจจะไม่เท่ากันครับ