สทศ.ยันเลื่อนปฏิทินแอดมิชชัน 57 ไม่มีปัญหา

    สทศ.ระบุไม่มีปัญหาเลื่อนปฏิทินแอดมิชชัน 57 แต่รับห่วงกรณีสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 มี.ค.ครั้งที่ 2 พ.ค.อาจกระชั้นเกินไป ด้าน อดีตประธาน ทปอ.ห่วงเด็กจัดระเบียบชีวิตตัวเองไม่ได้ และกลายเป็นยิ่ง
วิ่งกวดวิชา

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีมติให้เลื่อนการเปิดภาคเรียน (เทอม) ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกให้ตรงกับสากล นั้น ดังนั้น คณะทำงานแอดมิชชันฟอรัม ได้ปรับปรุงปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ระบบแอดมิชชันกลาง ที่จะรับสมัครช่วงเดือนเมษายนของทุกปี และเสนอให้ ทปอ.พิจารณา 2 รูปแบบ โดยในรูปแบบที่ 2 ได้กำหนดให้จัดสอบ การสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2557 สอบมีนาคม 2557 และการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 สอบเดือนพฤษภาคม นั้น

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า สำหรับ สทศ.นั้นไม่มีปัญหาเรื่องการเลื่อนปฏิทินการแอดมิชชัน เพราะ สทศ.มีหน้าที่บริการจัดสอบอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับ ทปอ.เพราะหากรู้กำหนดล่วงหน้าก็สามารถเตรียมการจัดสอบได้ทัน ขึ้นกับผู้ใช้ หากผู้ใช้มีความต้องการอย่างไร สทศ.ก็ต้องทำ ทั้งนี้ โดยส่วนตัวแล้วตนเห็นด้วยที่ ทปอ.มีมติเลื่อนปฏิทินการรับตรงไปเป็นเดือนมกราคม เพื่อให้เด็กได้เรียนครบหลักสูตรการเรียนการสอน

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่ปรับการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ไปเป็นช่วงเดือนมีนาคม และครั้งที่ 2/2557 เป็นต้นเดือนพฤษภาคม นั้น คงต้องหารือกันอย่างรอบอีกครั้ง ซึ่งส่วนตัวนั้นกังวลว่า การจัดสอบครั้งที่ 1 จะกระชั้นกับการสอบครั้งที่ 2 เกินไป อีกทั้งไม่แน่ใจว่าผู้ใช้บริการ คือ ผู้ปกครองและนักเรียน จะกังวลกับเรื่องนี้หรือไม่ ที่สำคัญ คือ เด็กอาจจะตัดสินใจสอบทั้ง 2 รอบ เพราะหากผลสอบครั้งแรกไม่ดีก็สอบใหม่ได้เลยทันที

ด้าน ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และอดีตประธาน ทปอ.กล่าวว่า การที่สถาบันอุดมศึกษาเลื่อนเปิดเทอม เป็นช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายนนั้น จะทำให้สถาบันอุดมศึกษามีเวลาประสานกับ สทศ.เพื่อเตรียมความพร้อมจัดสอบ 7 วิชาสามัญ และการสอบ GAT/PAT ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากขึ้น ในข้อแม้ที่ว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่จำเป็นต้องเลื่อนเปิดเทอมตามอุดม ศึกษา ขณะเดียวกัน การเลื่อนจัดสอบ GAT/PAT ครั้งแรกไปเป็นเดือนมีนาคม เท่ากับว่า นักเรียนจะได้มีความรู้ครบหลักสูตร เพราะฉะนั้นการปรับปฏิทินการแอดมิชชันให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิดเทอมจึงมี ความสมเหตุสมผลพอสมควร

“ประเด็นที่ต้องให้ความระมัดระวัง คือ การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 และ2 มีเวลาห่างกันเพียง 2 เดือนเท่านั้น ผมไม่แน่ใจว่าเด็กจะจัดระเบียบความรู้ของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน และอาจจะส่งผลให้ผู้ปกครอง นักเรียนแห่ไปเรียนกวดวิชาเพิ่มให้มาสอบ GAT/PAT ทั้งสองครั้ง ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องการลดการกวดวิชา และช่วยผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายในการสอบลง” อธิการบดี มทส.กล่าว

Credit    Manager.co..th