เลื่อนแอดมิชชันสอดรับอาเซียน

       ทปอ.เคาะเลื่อนสอบแอดมิชชันกลาง ปี 2557 ปรับการเปิดเทอมสอดคล้องประเทศอาเซียน
          นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทปอ.มีมติให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิกของ ทปอ. จำนวน 24 แห่งในปีการศึกษา 2557 เพื่อให้สอดรับกับการเปิดภาคเรียนในกลุ่มประเทศยุโรปและอาเซียน
          ทั้งนี้ คณะทำงานแอดมิชชันฟอรัมได้จัดทำข้อเสนอ 2 ข้อเพื่อปรับปรุงปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าสถาบันอุดมศึกษา หรือระบบแอดมิชชันกลางในปี 2557 ที่รับสมัครช่วงเดือน เม.ย.ของทุกปีโดยทั้งสองรูปแบบมีระยะห่างจากปฏิทินเดิม 2-3 เดือน แต่ที่ประชุมทปอ.ยังไม่ลงมติ แต่มอบหมายให้คณะทำงานไปวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียและนำเสนอ ให้ ทปอ. พิจารณาในวันที่ 26 ส.ค.นี้
          อย่างไรก็ตาม สำหรับรูปแบบที่ 1 กำหนดสอบ 7 วิชาสามัญเดือน ม.ค.2557 การคัดเลือกระบบแอดมิชชันกลางจำหน่ายระเบียบวันที่ 15-28 พ.ค. ประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษา วันที่30 มิ.ย. รูปแบบที่ 2 จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกระบบแอดมิชชันกลางวันที่ 5-18 มิ.ย ประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 24 ก.ค.
          "ที่ประชุมได้ขอให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเลื่อนการรับนิสิตนักศึกษาในระบบรับ ตรงของตนเองออกไปเป็นช่วงเดือน ม.ค. จากเดิมเดือนต.ค. เพื่อให้สอดรับกับอาเซียน"นายสมคิด กล่าว
          ขณะที่การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ไม่ต้องเลื่อนการเปิด-ปิดภาคเรียนตาม ทปอ. เพราะต้องการให้นักเรียนได้ใช้เวลาในห้องเรียนอย่างเต็มที่ แต่มหาวิทยาลัยจะเลื่อนการรับสมัครแอดมิชชันและกระบวนการสอบต่างๆ ให้สอดรับกับช่วงระยะเวลาที่เด็กจบเอง
          ประธานที่ประชุม ทปอ. กล่าวอีกว่า สำหรับปฏิทินการรับแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2556 นั้น จะล้อตามกำหนดปฏิทินการรับแอดมิชชันปีการศึกษา 2555


ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์