ราชมงคลธัญบุรี พร้อมรับ นศ.โควตา จัดสัมมนาครูแนะแนว ชี้ช่องการรับ

UploadImage

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีม.เทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.) ธัญบุรี
เปิดเผยว่า ขณะนี้ทาง มทร.ธัญบุรี ได้เตรียมพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2556 ระบบโควตา สำหรับคุณวุฒิ ม.6, ปวช. และ ปวส.

จึงขอเชิญชวนคุณครูแนะแนวจากสถาบันการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา

“แนะแนวการศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี”

โดยในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา เพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาให้กับคุณครูแนะแนวได้นำ ข้อมูลต่าง ๆ ไปแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนของตนได้อย่างถูกต้องต่อไป
สำหรับ โรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงได้ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้

โทรศัพท์ 02-549-3024-5

หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rmutt.ac.th