"พาลูกช้างขึ้นดอย" สืบสานประเพณีชาว มช.


มช. จัดกิจกรรมฮับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2555 นำน้องใหม่ พร้อมทั้งนักศึกษาปัจจุบันจากทุกคณะทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก และนักศึกษาเก่า มช. ร่วมใจเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ รวมพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 2555 ที่ผ่านมา
      
       สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ สืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอยปี 2555 โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษาเก่า และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม
      
       ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ สืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2555 “ฮับน้องขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ปู่จาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ เนื่องในโอกาส รำลึก 79 ปี พิธีจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย” เพื่อ ความเป็นสิริมงคลและธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้นักศึกษามีขวัญและกำลังใจในการศึกษาเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
      
       "อีกทั้งเป็นการเสริม สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง สร้างความประทับใจและภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคล ทั่วไป"
      
       พิธีเปิดได้รับ เกียรติจาก นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี, มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวเปิดงาน

ดูภาพแบบจัดเต็มได้ที่  http://www.prcmu.cmu.ac.th/activity_detail.php?t=exec&act_id=1794