บัญชีจุฬาฯ เปิดคัดมอบทุนเรียนต่อต่างประเทศ

UploadImage

   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกให้ทุนพัฒนาวิชาการเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาเอก
ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555

ประเภททุนและสาขาวิชา

เป็นทุนศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 ทุน

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้นล่าง

ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2555

เวลา 08.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 -16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

โทร.  02-218-5773

ดูรายละเอียดและขอรับใบสมัคร/หนังสือให้คำรับรอง หรือดาวน์โหลดใบสมัคร /หนังสือให้คำรังรองได้ที่เว็บไซด์ http://www.acc.chula.ac.th