เภสัชฯ มข. เปิดรับสมัครน้องๆ ม.6 เข้าโครงการค่ายเภสัชฯ

UploadImage

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการค่ายเภสัชฯ ประจำปี 2555 

"Pharm camp KKU 2012" ระหวา่งวันที่ 3-5 สิงหาคม 2555

หมดเขตรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2555 นี้

สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่

http://pharm.kku.ac.th/thaiversion/?p=5340

หรือ http://www.facebook.com/pharmacycamp.kku