รับตรง ทั่วประเทศ ม.อุบลราชธานี 56ปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 

 รับตรงตามพื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น
 โควตาโอลิมปิกวิชาการ โควตากีฬา โควตาศิลปวัฒนธรรม และโควตารักษ์เกษตร
 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
 โควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 


เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 
รับตรงตามพื้นที่ พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น
แนะนำเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556
จำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(รับตรงตามพื้นที่และAdmissions กลาง 2556 คุณสมบัติ

โควตาพื้นที่บริการ
สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, อำนาจเจริญ, และจังหวัดอุบลราชธานี

โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, มหาสารคาม, เลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, และจังหวัดอุดรธานี

โควตาภาคอื่นๆ
สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย (ยกเว้น 19 จังหวัดในภาคอิสาน)กำหนดการ

รับสมัคร                                                       13 กรกฏาคม - 31สิงหาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                  27 พฤศจิกายน 2555
สอบสัมภาษณ์                                               3-4 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา               9 ธันวาคม 2555