โควตาพิเศษ 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 56

UploadImage  

      มหาวิทยาลัย ศิลปากรจะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6จากโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศจำนวน 28จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทองและจังหวัดอุทัยธานี

นักเรียนที่สนใจจะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ www.quota.su.ac.th และสมัคร 
1.สมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (ตุลาคม 2555) www.niets.or.th
2.
สมัคร สอบคัดเลือกฯมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยโควตาพิเศษ 23 กรกฎาคม-15 ตุลาคม 2555 
3.สมัครสอบรายวิชาที่ สทศ (10-30 ตุลาคม 2555)จะจัดสอบ 5-6 มกราคม 2556


กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โทร.  034-255-091 
โทร. 034-255-750-1 
โทรสาร  034-255-807


เอกสารประกอบข่าว :