คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบังชวน ม.4-6 ร่วม


UploadImage


คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเชิญน้อง ม.4-6 ร่วมค่ายเคมีสัมพันธ์พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง


          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญน้อง ๆ ม.4-6 ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วม ค่าย "เคมีสัมพันธ์พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องที่เข้าค่ายได้เรียนรู้เกี่ยวกับเคมี ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติจากปรากฏการณ์ต่างๆหรือปัญหาที่ตนเองมีความอยากรู้ อยากเห็น โดยจะเน้นวิธีการตั้งปัญหา แล้วตั้งสมมติฐานและการคิดวิธีการเพื่อหาคำตอบ ซึ่งจะทำให้น้องเข้าใจและไม่เกิดความเบื่อหน่ายอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝัง กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ในตัวน้องๆ


          ค่ายเคมีเป็นค่ายสำหรับน้องๆที่ยังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองและมีความสนใจใน ด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับน้องๆ ค่ายนี้ให้อะไรใหม่ๆกับน้องๆ ได้แน่นอน

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2555 ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ณ คณะวิทยาศาสตร์

ส่งใบสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 (ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 300 บาทสนใจดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/ChemCamp2ScienceKmitl
หรือติดต่อที่ Facebook : ChemCamp#2.Science.Kmitl082-010-6220 พี่แจ๊บ ประธานค่าย
085-095-4286 ชัย (ประสานงาน)
080-427-7004

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น