จีนคัดพิเศษ 183 คนผู้ช่วยสอนภาษาจีน ส่งมาฝึกเด็กไทย

UploadImage

 รอง อธิการมหาวิทยาลัยชนชาติกลางปักกิ่ง การันตีการคัดเลือกนักเรียนผู้ช่วยสอนภาษาจีนที่เดินทางมาประเทศไทยว มีนักเรียนของมหาวิทยาลัยสมัครเข้ารับการคัดเลือกคับคั่ง
ประมาณ 4,000 คน โดยได้คัดเลือกเฉพาะนักศึกษาที่เรียนดี และมีพฤติกรรมเป็นเลิศ จำนวน 183 คน พร้อมครู/อาจารย์อีก 6 คน รวม 189 คน เพื่อให้เดินทางมาเป็นผู้ช่วยสอนในสถานศึกษาของไทย

Prof.Dr. Dao Bo รอง อธิการมหาวิทยาลัยชนชาติกลางปักกิ่ง (Minzu University of China) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้ช่วยสอนภาษาจีน ที่เดินทางมาประเทศไทยระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2555 ว่ามีนักเรียนของมหาวิทยาลัยสมัครเข้ารับการคัดเลือกประมาณ 4,000 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 17,000 คน โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกเฉพาะนักศึกษาที่เรียนดี และมีพฤติกรรมเป็นเลิศ จำนวน 183 คน พร้อมครู/อาจารย์อีก 6 คน รวม 189 คน เพื่อให้เดินทางมาเป็นผู้ช่วยสอนในสถานศึกษาสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ประมาณ 6 สัปดาห์นี้ 

UploadImage

นอกจากนี้ ยังแจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้  Dr. Wu Yinghui คณบดี วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ (College of International Education) เป็นผู้ควบคุมดูแล และจัดฝึกอบรมด้านภาษาไทย วัฒนธรรมไทยและเทคนิคการสอนภาษาจีนให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยใช้เวลาในเสาร์-อาทิตย์เป็นระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง ก่อนการเดินทางมาประเทศไทย ทำให้นักศึกษากลุ่มนี้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้บ้าง

ในการนี้ Prof.Dr. Dao Bo ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการไทย ที่ได้ให้การดูแลและช่วยประสานในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี