มธ.จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ Creative for Quality of LifeUploadImage

รับสมัครนักศึกษามหาวิทยลัยธรรม ศาสตร์ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์แนวสร้างสรรค์เข้าประกวดชิงเงินรางวัล กว่า 200,000 บาท


ประเภทผลงานในการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท

- ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเทคโนโลยี
- สิ่งประดิษฐ์ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ


** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้- วันที่ 20 ก.ค. 55**


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ. ตึกโดมบริหาร ชั้น 1 (ศูนย์รังสิต)โทร. 02-564-4440 ต่อ 1664, 1665, 1789 หรือ http://www.tuipi.tu.ac.th
E-mail: tu_tubi@hotmail.com