ว.พาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา รับตรงสาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

UploadImage

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดรับสมัคร ปวส. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.0-3839-4900, 0-3839-2018-19

โทรสาร.0-3839-2018

หรือดูรายละเอียดได้ที่

http://www.ex-mba.buu.ac.th

เรียนจบวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ หางานทำให้ทุกคน

และสามารถเรียนต่อ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ได้