รับตรง หลักสูตรมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ บางมด 2555


Download


2. เกณฑ์การรับสมัคร
3. กำหนดการสอบ
วิธีการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. แสกนใบสมัครพร้อม เอกสาร และหลักฐานการสมัคร
3. ส่งไฟล์เอกสารในข้อ 2 มาที่ e-mail: rommanee.ari@kmutt.ac.th, manita.you@kmutt.ac.th
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

084-656-9990 , 081-471-1339, 080-590-9669, 02-470-7603, 02-470-7627
หรือทาง facebook : www.facebook.com/MediaArtskmutt1
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.mta.kmutt.ac.th/n_120655.html