ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับตรงวิศวะเกษตรฯ เพิ่มเติม

UploadImage

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอาหาร สำนักวิศวกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เพิ่มเติม)

จำนวนรับ

รับเพิ่มเติมอีก 30 คน


การรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 พฤษภาคม 2555

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.sut.ac.th/ces