เด็กแน่นแม่ฟ้าหลวง หลังผุดธุรกิจการบิน เตรียมเปิดแพทย์

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิด เผยถึงการรับนักศึกษาประจำปี 2555 ว่า ขณะนี้จำนวนรับผ่านการคัดเลือกระบบรับตรง โควตา และแอดมิสชั่นส์ รวมประมาณ 3,650 คน จากจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ 2,800 คน เป็นจำนวนที่มาก
เกินความคาดหมาย ซึ่งแต่ละปี มฟล.จะกำหนดสัดส่วนการรับไว้เผื่อการสละสิทธิ์ประมาณ 25% แต่ปรากฎว่าปีนี้อัตราการสละสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรอบแรกน้อยมาก เฉลี่ยประมาณ 10% เท่านั้น ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ มฟล.เปิดสาขาใหม่ด้านธุรกิจการบิน ทำให้มีนักศึกษาสนใจมากขึ้น
     อธิการบดี มฟล.กล่าวว่า เกือบทุกสาขาวิชาพบว่าได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ได้นักศึกษาเกินเป้าหมาย ทั้งนิติศาสตร์ การจัดการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ สาขาที่มีการแข่งขันสูงคือ พยาบาล ภาษาอังกฤษ จีนธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างไรก็ตามแม้จำนวนรับจะเกินเป้า แต่ มฟล.ก็ได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอต่อนักศึกษาที่สนใจเข้าเรียน มฟล. สำหรับโครงการเปิดคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งกำหนดแผนที่จะเปิดในปี 2556 นั้น ขณะนี้ได้นำเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างการจัดวาระการพิจารณาโดยปีแรกจะรับจำนวน 32 คน