นร.อดข้าวประท้วงระบบการศึกษา- ร.ร.บดินทรเดชา หลังถูกแป๊ะเจี๊ยะเล่นงานกลุ่มนักเรียนที่เคยศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จำนวน 4 คนรวมตัวกันขอเป็นตัวแทนนักเรียนทั่วประเทศ
ที่พลาดโอกาสเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพราะถูกระบบแป๊ะเจี๊ยะเล่นงาน ร่วมรับประทานอาหาร ก่อนทำการอดข้าวประท้วงระบบการศึกษาของไทยและผู้บริหารของโรงเรียนบดินทรเด ชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในขณะนี้ไปจนกว่าจะได้เข้ารับการศึกษาตามเดิม ที่บริเวณป้ายรถประจำทางข้างประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม