สกอ.เตือนผู้ปกครอง นศ.อย่าหลงเชื่อ แก๊งขายวุฒิปลอม

UploadImage

สก อ.เตือนผู้ปกครอง นักศึกษา อย่าหลงเชื่อกลุ่ม หรือขบวนการรับจ้างทำวุฒิการศึกษา แนะตรวจสอบข้อมูลของมหา'ลัย และหลักสูตรที่ สกอ.รับรองก่อนเรียน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา 
       
       หลัง จากที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับแจ้งว่า มีแก๊งขายวุฒิบัตรปลอม ใช้ชื่อว่า อาจารย์สันติ โฆษณาตามเว็บไซต์ และรับจ้างทำวุฒิบัตรการศึกษา โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องเข้าเรียน และสั่งการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวง ประสานกับผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ปรากฏกระทู้ที่มีข้อความเกี่ยวกับการรับทำวุฒิ การศึกษาปลอม ให้ลบข้อความออกจากเว็บไซต์ทิ้ง พร้อมทั้งประกาศแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อ เนื่องจากจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบการศึกษาของไทย
       
       ทั้งนี้ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) กล่าวว่า ขอ ให้นักศึกษา และผู้ปกครอง ให้ตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรที่จะเข้าเรียนให้ดี โดยเฉพาะหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจาก สกอ.หรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะเสียเวลาเรียน และปัญหาตามมาภายหลังได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่า วุฒิการศึกษาเป็นใบจริง หรือปลอม เพราะหากมีการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาถูกต้อง จะมีข้อมูลอยู่ที่ สกอ.ตามที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ส่งมาให้ แต่หากไม่มีชื่อปรากฏอยู่ แสดงว่าเป็นใบวุฒิการศึกษาปลอม (ข่าวผู้จัดการออนไลน์)