แนะราชภัฏต้องตื่นตัวจริงจัง หวั่นปิดตัวหลังเข้าสู่อาเซียน

UploadImage

นายสมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าว ว่า ตนมีความเป็นห่วงว่าหากประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ในระดับภาคการศึกษายัง
เตรียมความพร้อมไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากการเรียนการสอนของไทยไม่เน้นภาษาอังกฤษที่จะเป็นภาษาสากล และมีความรู้เรื่องอาเซียนไม่แน่นพอ จึงน่าห่วงหากเราไม่เตรียมความพร้อมตอนนี้ ซึ่งการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานควรส่งเสริมความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยควบคู่ ไปกับการเรียนภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งตนไม่รู้สึกแปลกใจเลยว่าสาเหตุใดเด็กไทยถึงเรียนรู้วัฒนธรรมไทยแบบผิดๆ ก็เพราะโรงเรียนไม่ส่งเสริมความเป็นไทยเท่าที่ควร และขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านอย่างอาเซียนกลับเรียนรู้วัฒนธรรมไทยได้ดี กว่าคนในชาติอีก

นายสมเดชกล่าวต่อว่า ส่วนระดับอุดมศึกษาเชื่อว่ามีมหาวิทยาลัยยังไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษถึงร้อย ละ 10 ที่น่าห่วงอีกเรื่องคือ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ หากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว การเปิดเสรีทางการศึกษาจะมีมากขึ้นอย่างแน่นอน มหาวิทยาลัยดังๆ จากต่างประเทศสามารถมาเปิดการเรียนการสอนในไทยได้ เด็กไทยก็จะแห่ไปเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมากกว่าจะเรียน มหาวิทยาลัยของไทย และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นเพียงกลุ่มมหาวิทยาลัยเล็กๆ ก็อาจถูกปิดตัวลงโดยปริยายได้ ดังนั้น ภาคมหาวิทยาลัยจะต้องตื่นตัวกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง อยากให้สถาบันการศึกษามีการจัดกลุ่มเพื่อค้นหาศักยภาพและเน้นการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา (ข่าวสดออนไลน์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น