มีลุ้น ! รื้อ Admissions ใช้สามัญ 7 วิชาแทน GAT PAT

UploadImage

เมื่อ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ใน ฐานะประธานคณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางหรือ
แอดมิชชั่นกลาง ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ. ) เปิดเผยว่า   ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ตนจะประชุมคณะทำงานศึกษาระบบแอดมิชชั่นฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับ ตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์  ซึ่งดำเนินการปีการศึกษา  2555 เป็นปีแรก ว่าเป็นอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อจะได้สรุปและเสนอต่อที่ประชุม ทปอ.ในเดือนมิถุนายน เพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการในปีต่อไปหรือไม่  แต่เท่าที่ดูในเบื้องต้นการดำเนินการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ถือว่าประสบ ความสำเร็จระดับหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการวิ่งรอกและลดค่าใช้จ่ายให้กับ ผู้ปกครองได้มาก  ดังนั้นมีแนวโน้มว่าในปีการศึกษา 2556  น่าจะดำเนินการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ต่อไป

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  กล่าวต่อไปว่า   ที่ผ่านมามีเสียงจากผู้ปกครองและมหาวิทยาลัยอยากให้ใช้คะแนนสอบ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ หรือวิชาสามัญ  7 วิชา มาแทนการสอบวัดความถนัดทั่วไปหรือแกต และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือ แพต เพื่อใช้ในการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเนื้อหาของการสอบวิชาสามัญ 7 วิชากับ แกตและแพตนั้นคล้ายกัน  อีกทั้งที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ทวท.) ยังยืนยันที่จะเสนอ  ทปอ. เพื่อขอให้แยกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในแอดมิชชั่น เป็นรายวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา แทนการรวมข้อสอบเป็นวิชาเดียวเพราะไม่สามารถวัดความสามารถของเด็กที่จะเข้า เรียนสายวิทยาศาสตร์ได้  ซึ่งการแยกข้อสอบที่คณะวิทยาศาสตร์ต้องการนั้นจะมีลักษณ์เดียวกับข้อสอบวิชา สามัญ 7 วิชาที่ใช้รับตรง   นอกจากนี้ผู้ปกครองและมหาวิทยาลัยยังเห็นว่าถ้ามีการสอบวิชาสามัญ 7 วิชาแล้ว อาจจะนำมาใช้แทนแอดมิชชั่นได้ เนื่องจากองค์ประกอบต่าง ๆที่ใช้ในแอดมิชชั่นกับการสอบวิชาสามัญ 7 วิชาเหมือนกัน  อย่างไรก็ตามการจะปรับเปลี่ยนแอดมิชชั่นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทปอ.ที่จะ ตัดสินต่อไป (ข่าวเดลินิวส์)