ม.หัวเฉียว เปิดพิเศษรอบหลัง Admission

                                                                   UploadImage     

       โดยทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในรอบหลัง Admission
น้อง ๆ สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่  http://admission.hcu.ac.th/ 


ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2555
เฉพาะผู้ที่เรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์รับสมัครถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เท่านั้นนะครับ

       ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ
โดยนำผลคะแนนสอบ O-NET วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)

    ผู้ที่สมัครคณะอื่นๆ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 
น้อง ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2312-6300 ต่อ 1712-1718 ครับ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น