สอท.ยันประกาศผลแอดมิสชั่นส์ 9 พ.ค. แต่มีลุ้นอาจเร็วขึ้น

UploadImage

นางศศิธร อหิงสโก ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิด เผยว่า ตามที่ สอท.เปิดให้นักเรียนที่สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา
หรือแอดมิสชั่นส์ กลาง ปีการศึกษา 2555 ตรวจสอบความถูกต้องคะแนนที่ใช้แอดมิสชั่นส์กลาง และการถูกตัดสิทธิ ทางเว็บไซต์ สอท. www.cuas.or.th วันที่ 29-30 เม.ย.55 ที่ผ่านมาปรากฏว่า มีนักเรียนโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม สอท.จำนวนมากว่า ตนเองถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ ทั้งที่ยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูล จึงแนะนำให้นักเรียนไปตรวจสอบข้อมูลก่อน แต่ในจำนวนนี้มี 2 ราย ที่แจ้งว่าถูกตัดสิทธิแอดมิสชั่นส์กลาง ซึ่งได้ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยและ สอท. ถ้ามหาวิทยาลัยส่งชื่อมาให้แสดงว่านักเรียนติดรับตรง เรียบร้อยแล้ว

     ส่วนคะแนนที่นำมาสมัครแอดมิสชั่นส์กลาง ทั้งคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  คะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ยังไม่พบว่ามีคะแนนส่วนใดผิดพลาด

     "ส่วนความคืบหน้าการประมวลผลแอดมิสชั่นส์กลางนั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ กับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เช่น ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย (GPAX) ที่ยังมีปัญหาประมาณ 100 คน เบื้องต้นอาจจะเกิดจากเด็กจบไม่ตรงรุ่น โดย สอท.ต้องรอผลการตรวจสอบจาก ศธ.อีกครั้ง ทั้งนี้ขอยืนยันประกาศผลแอดมิสชั่นส์กลาง ตามกำหนดเดิมวันที่ 9 พ.ค.55 โดยยึดความถูกต้องข้อมูล 100 % แต่หากตรวจสอบเสร็จก่อนจะประกาศผลก่อนแน่นอน"นางศศิธร กล่าว (ข่าวสยามรัฐ)