ม.ศิลปากร รับตรงสาขาปิโตรเคมีฯเเละสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงฯ 2556

        ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากรได้รับนักศึกษาใหม่ในโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

เเละสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงเเละนาโนเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2556
( รอบแรก )


รับสมัคร  28 พฤษภาคม ถึง 8 กรกฎาคม 2555  มีทุนการศึกษา

โดยกำหนดการมีดังนี้
สมัครออนไลน์
http:// http://202.28.75.249/engineering3/student_apply_online/g1/insert_g1.php?g=1

ประกาศรับสมัคร 2556 (รอบแรก)
http://202.28.75.249/engineering3/pdf/eng3_1.pdf

ประกาศทุน 2556 (รอบแรก)
http://202.28.75.249/engineering3/pdf/tun1_2555.pdf

การคิดกลุ่มสาระ 2556 รอบแรก
http://202.28.75.249/engineering3/pdf/cal1.pdf

ตรวจสอบเลขประจำตัวผู้สมัครและสถานะการสมัคร
http://202.28.75.249/engineering3/student_apply_online/type_id_card.php?g=1

ในส่วนของ โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ เเละสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงเเละนาโนเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2556
( รอบสอง ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

ประกาศรับสมัคร2556 (รอบสอง)
http://202.28.75.249/engineering3/pdf/eng3_2.pdf

ประกาศทุน 2556 (รอบสอง)
http://202.28.75.249/engineering3/pdf/eng3_1.pdf

การคิดกลุ่มสาระ 2556 รอบสอง
http://202.28.75.249/engineering3/pdf/cal2.pdf

ตรวจสอบเลขประจำตัวผู้สมัครและสถานะการสมัคร
http://202.28.75.249/engineering3/student_apply_online/type_id_card.php?g=2ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์นี้เลยค่ะ 

http://202.28.75.249/engineering3/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โทรศัพท์ : 0-3421-9364-6