สพฐ.เผยตัวเลขรับสมัคร ม.1 ใน กทม.เขต 1-2 “สวนกุหลาบ ใหญ่” ฮิตสุด


      สพฐ.เผยเด็กสมัครเข้า ม.1 ใน กทม.เขต 1-2 ซ้ำกันหลายแห่งน้อยลง ขณะที่ “สวนกุหลาบ-เตรียมอุดมฯ-บดินทร์เดชา-หอวัง” ยังติดอันดับสถานศึกษายอดฮิตเด็กแห่สมัครล้นแผนรับ ด้าน เลขาธิการ กพฐ.เผย แบ่งสายผู้บริหาร 4 คณะคอยติดตามผลการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4
     
     วันนี้ (4 พ.ค.) นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สรุปข้อมูลการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งสิ้นสุดการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เฉพาะในส่วนของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กทม.เขต 1 และ 2 ดังนี้ สพม.กทม.1 แผนการรับนักเรียน จำนวน 23,095 คน มีนักเรียนสมัคร จำนวน 25,413 คน คิดเป็นส่วนต่างจากแผนการรับอยู่ที่ 2,318 คน ทั้งนี้ ทางสพม.กทม.1 รายงานว่า คาดว่า จะมีผู้สมัครซ้ำมากกว่า 1 แห่ง แต่ยังไม่สามารถระบุจำนวนได้ในขณะนี้ ต้องรอวันที่เปิดสอบแข่งขัน ซึ่งนักเรียนจะต้องเลือกสอบเพียงแห่งเดียว เมื่อนั้นจะสรุปผลได้
      
       ทั้ง นี้ สำหรับโรงเรียนยอดนิยมที่เด็กสมัครมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แผนรับ 400 คน สมัคร 1,475 คน ส่วนต่าง 1,075 คน,โรงเรียนเทพศิรินทร์ แผนรับ 400 คน สมัคร 1,002 คน ส่วนต่าง 602 คน, โรงเรียนสตรีวิทยา แผนรับ 500 คน สมัคร 1,044 คน ส่วนต่าง 544 คน,โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย แผนรับ 300 คน สมัคร 909 คน ส่วนต่าง 609 คน, โรงเรียนศึกษานารี แผนรับ 500 คน สมัคร 955 คน ส่วนต่าง 455 คน และโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม แผนรับ 400 คน สมัคร 964 คน ส่วนต่าง 564 คน
      
       นายชินภัทร กล่าวต่อว่า สพม.กทม.2 แผนการรับนักเรียน จำนวน 24,648 คน สมัคร 29,899 คน ซึ่งในส่วนของ สพม.กทม.2 นั้นได้ตรวจเช็กจำนวนนักเรียนที่สมัครซ้ำมากกว่า 1 แห่งจากฐานข้อมูลเลข 13 หลัก พบว่า นักเรียนสมัครซ้ำ 3,697 คน ดังนั้น ส่วนต่างจากแผนการรับอยู่ที่ 1,554 คน สำหรับ โรงเรียนที่นัก เรียนสมัครมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนหอวัง แผนรับ 650 คน สมัคร 1,332 คน,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แผนรับ 750 คน สมัคร 1,427 คน, โรงเรียนสตรีวิทยา 2 แผนรับ 700 คน สมัคร 1,316 คน,โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แผนรับ 700 คน สมัคร 1,184 คน,โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 แผนรับ 600 คน สมัคร 1,206 คน,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนรับ 500 คน สมัคร 999 คน, โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย 2 แผนรับ 750 คน สมัคร 1,394 คน, และ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศอำรุง แผนรับ 648 คน สมัคร 864 คน
      
       “ดูภาพรวมแล้วปีนี้การสมัครเข้าเรียนมีการกระจายตัวมากขึ้น ดูได้จากส่วนต่างของแผนรับและจำนวนผู้สมัครที่จำนวนน้อยลงซึ่งผมว่าเป็นนิ มิตรหมายที่ดี ซึ่งขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงจะยุติการเปิดรับสมัครแล้วเพราะ สพฐ.กำหนดให้เปิดรับสมัครเพียงรอบเดียวเท่านั้นและให้ทำแผนการขอขยายชั้น เรียนเข้ามาเสนอพร้อมกัน ซึ่งจะอยู่ที่จำนวน 45-50 คนต่อห้อง จากชั้นเรียนเดิมมีนักเรียน 40 คนต่อห้อง ส่วนการดูแลปัญหาเด็ก ม.3 ให้มีที่เรียนได้ครบทุกคนนั้น ได้ให้แนวทางกับ สพม.และโรงเรียนแล้วว่าควรจะวางแผนการรับ ม.1 ให้น้อยลงเพิ่มแผนรับ ม.4 มากขึ้น เพื่อมีที่นั่งรองรับนักเรียนที่จบ ม.3 และเกรดเฉลี่ยอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ได้ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80% ส่วนเด็กที่อาจจะพลาดจากแผนนี้ก็สามารถมาสอบแข่งขันทั่วไปในสัดส่วนที่เหลือ ไม่เกิน 20%” นายชินภัทร กล่าว
      
       เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า ในปีนี้จะมีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 และจับฉลาก ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ส่วนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 พร้อมกันทั่วประเทศ ดังนั้น จึง ได้แบ่งคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียนออกเป็นสี่คณะ ประกอบด้วย คณะที่ 1 นำโดย เลขาธิการ กพฐ.ติดตามการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และติดตามการจับฉลาก ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 คณะที่ 2 นำโดย นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ.ติดตามการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และติดตามการจับฉลาก ณ โรงเรียนศึกษานารี คณะที่ 3 นำโดยนายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตามการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และติดตามการจับฉลาก ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และคณะที่ 4 นำโดยนางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตามการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และติดตามการจับฉลากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ