สถาปัตย์ ลาดกระบัง จัดค่าย Pre-Bee CAMP 5

    UploadImage
    

      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดค่าย Pre-Bee CAMP 5   นาน 9 วัน 8 คืน  ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2555
รีบสมัครภายใน 10 เมษายน  12.00 น   http://www.facebook.com/PreBeeCamp5
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
พี่อ้น 086-5377761  พี่เพชร  088-4908404  พี่เป้  081-4881598