รับตรงโครงการบัณฑิตรักถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา


 
ในปีการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดรับบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากองค์กรการปกครองส่วนท้อง ถิ่น/โรงพยาบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ลงนามความร่วมมือผลิตพยาบาลชุมชน " โครงการบัฯฑิตรักถิ่น" กับคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยวิธีพิเศษ จำนวน 12 คน
 
โดยจะต้องเป็นผู้มีภูมิลำนาตามทะเบียบบ้านอยู่ในเขตอำเภอ 8 จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่  ชลบุลรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทรบุรี ตราด ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ ที่สมัครไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
 
ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์แสดงความจำนงเข้าร่วมโ๕รงการที่องค์กการปกครองส่วน ท้องถิ่ง โรงพยาบาล หน่วยการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมและส่งเอกสารมาให้  คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555
 
รายละเอียดทั้งหมด http://nurse.buu.ac.th/Document/vichakan05042555.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น