สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล รับสมัคร ป.โท-เอก

     สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล
เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 3)
ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. – 4 พ.ค. 2555

>> ปริญญาโท  สาขาวิชาวัฒนธรรมและการพัฒนา
      - วิชาเอกอินเดียศึกษา
      - วิชาเอกมนุษยวิทยาการดนตรี
      - วิชาเอกมนุษยวิทยาการแพทย์

>> ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)  สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา
     Ph.D. Program in Multicultural Studies
     For more information please contact : Rilca_multiculturalstudies@yahoo.com

** สมัครออนไลน์ทาง www.grad.mahidol.ac.th **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานบริการการศึกษา สถาบันวิจัยภาษาฯ ม.มหิดล โทร. 0-2800-2303,
0-2800-2308-14 ต่อ 3101 หรือ www.lc.mahidol.ac.th
และงานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
โทร. 0-2441-9129, 0-2441-4125 ต่อ 208-210 หรือ www.grad.mahidol.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น