ม.พายัพ รับตรง รอบที่ 2

    มหาวิทยาลัยพายัพมีประสงค์ที่จะรับตรงทุกสาขาวิชา
รวมถึงผู้สมัครโดยการย้ายโอนสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยพายัพ หรือ การย้ายโอนจากมหาวิทยาลัยอื่น
(ยกเว้น สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ คริสต์ศาสนศาสตร์ มีกำหนดการรับตรงโดยเฉพาะด้านล่าง)

กรอกใบสมัครออนไลน์ และ สมัครทางไปรษณีย์
   1 พฤศจิกายน 2554 - 18 พฤษภาคม 2555

รายละเอียดทั้งหมด http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/ent55.html

ส่วนคณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัคร  กรอกใบสมัครออนไลน์ และสมัครทางอีเมล์ 2 -5 เมษายน 2555
หรือสมัครด้วยตนเอง 2 -20 เมษายน 2555

รายละเอียดทั้งหมดของคณะพยาบาล http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/nursing55.html

คณะเภสัชศาสตร์

สมัครด้วยตนเองเท่านั้น  26  มีนาคม - 20  เมษายน  2555

รายละเอียดทั้งหมด http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/pharmacy55.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น