ม.หอการค้าไทยเปิด 10 หลักสูตรปริญญาโท-เอก ปี 55

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเตรียมเปิด 10หลัก สูตรปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2555มุ่งเตรียมบุคคลากรรับมือการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชูจุดเด่นเชิญนักธุรกิจชั้นนำของไทยร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรงบนเส้นทางที่ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสู่ธุรกิจหมื่นล้าน


ม.หอการค้าไทยเปิด 10 หลักสูตรปริญญาโท-เอกดร.ทรรศนะ บุญขวัญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงแผนรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2555ว่า ได้เตรียมเปิดทั้งหมด 7 หลักสูตรสำหรับระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ทั้งนี้เนื้อหาของหลักสูตรได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับพลวัตรความเปลี่ยน แปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเตรียมบุคคลากรให้พร้อมกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558โดยมีหลักสูตรต่างๆ อันได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Online, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต และ International Programs โดยในหลักสูตรนี้เพิ่มความเข้มข้นด้วยการเจาะลึกเป็น 2สาขาย่อย คือ International Business (Global MBA) และ International Business Economics (MBA) ในขณะที่ทางมหาวิทยาลัยเตรียมเปิดหลักสูตรปริญญาเอกไว้ 3หลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (PH.D.-M.Econ), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชาโลจิสติกส์ (Ph.D.-Logistics)และ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A)

 “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้อง การของตลาดแรงงานและรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558ซึ่งจะมีความท้าทายในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก นักศึกษาไทยจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อม วัตถุประสงค์ดังกล่าวสอดคล้องกับปรัชญาของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการมุ่งมั่นสร้างนักศึกษาให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ และยั่งยืน ทั้งนี้ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาหอการค้าไทยคือมีความต้องการเป็นเจ้าของ ธุรกิจ ซึ่งลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับแนวการสอนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” ดร.ทรรศนะ กล่าวเสริม

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้เชิญนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในหลายสาขา อาทิเช่น คุณบุญสิทธิ์ โชควัฒนา เจ้าสัวเครือสหพัฒนพิบูล, คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี เจ้าของกิจการเครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์ และคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจ โดยการเชิญบุคคลากรชั้นนำของประเทศมาร่วมให้ความรู้ในหลักสูตรลักษณะเช่นนี้ มีเพียงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเท่านั้นที่ทำได้ ทั้งนี้ เนื่องจากความแข็งแกร่งและศักยภาพของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการมีเครือ ข่ายนักธุรกิจทั่วประเทศ และมีนักธุรกิจระดับแนวหน้าครอบคลุมหลายภาคอุตสาหกรรมเป็นสมาชิกของหอการค้า ไทย และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

“อย่างไรก็ดี นอกจากการฝึกฝนนักศึกษาด้วยบทเรียนอันล้ำค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ ทางมหาวิทยาลัยยังได้ตระหนักดีถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องคุณธรรมและ จริยธรรม โดยในทุกเทอมก่อนจบการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยจะจัดอบรมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ได้รับการริเริ่มจากท่านดุสิต นนทะนาคร อดีตประธานสภาหอการค้าไทย โดยกิจกรรมนี้ มุ่งหวังเพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นแต่เพียงคนเก่งใน แวดวงธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้วย” ดร.ทรรศนะ กล่าว

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-697-6881-5  หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.utcc.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น