รับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สมุทรปรา

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สมุทรปราการ รับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์

1. หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ  ( 5 ปี)
-   สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์ -  คณิต  
-  อายุ ไม่เกิน 21 ปี

2. หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล  (5 ปี)
-  สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์ -  คณิต  
-  อายุ ไม่เกิน 21 ปี

3. หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (5 ปี)
-  สำเร็จการศึกษา ชั้น ปวช. สาขาช่างยนต์,ช่างกลเรือ,ช่างกลเกษตร,
ช่างกลหนัก และช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
- อายุ ไม่เกิน 25 ปี

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือ ฝ่ายเดินเรือ (3ปี)
-  สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป 5  
-  อายุ ไม่เกิน 30 ปี

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ(3ปี)
- สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป 5  ปี  
-  อายุ ไม่เกิน 30 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม  .... ทุกหลักสูตร ผู้สมัครจะต้องเป็นชายไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตรสายตาปกติ  มองเห็น เมื่อไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ ไม่ต่ำกว่า 0.1(20/200) และ ไม่บอดสี ร่างกายไม่มีรอยสัก
ไม่ต้องเรียน รด.

*หลักสูตรที่1 จะได้รับ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ จากมหาวิทยาลัยบูรพา

*หลักสูตรที่1และ4 จะมีสิทธิสมัครสอบประกาศนียบัตรนายประจำเรือ ฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า

*หลักสูตรที่ 2 จะได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือจากมหาวิทยาลัยบูรพา

และ *หลักสูตรที่2,3,5 จะมีสิทธิสมัครสอบประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ เดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

หมายเหตุ.....ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สามารถสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ (3 ปี) ได้


หากมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามข้อมูล.....

กรุณาติดต่อ... งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี


120 ม. 7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน  อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 ต่อ 109 , 0 โทรสาร ::: 0 2384 7063
 
http:// www.mmtc.ac.th   E-mail : infopr@mmtc.ac.th

www.facebook.com/ThaiMMTC

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น