นิด้ารับต่อป.โท เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

UploadImage

รับสมัครหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 1 โดยเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโทหลักสูตร เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี อายุ 30 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำงานหลังจากจบปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับกลาง ในหน่วยานภาครัฐและภาคเอกชน หรือเจ้าของกิจการ

รับสมัครออนไลน์

http://entrance.nida.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มีนาคม 2555
รับสมัครที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เมษายน  2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 (วันที่ 12, 17, 18 เมษายน 2555 เปิดรับสมัครถึง เวลา 19.30 น.)

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. รับสมัครที่กองบริการการศึกษา  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3

อัตราค่าสมัคร

ตั้งแต่วันประกาศ - 2 เมษายน 2555 (1,200 บาท) และ ระหว่างวันที่ 3 - 18 เมษายน 2555 (1,500 บาท)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น