นักศึกษา มทร.ธัญบุรี หัวใสย่ำโคลนให้เป็นแก๊ส

นักศึกษา  มทร.ธัญบุรี  หัวใสย่ำโคลนให้เป็นแก๊สสร้างชุดเก็บแก๊ซชีวภาพ นำมาใช้กับครัวเรือนไม่ง้อค่าแก๊สหุงต้มที่กำลังพุ่งกระฉูด
UploadImage
                ในภาวะที่ ราคาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนที่กำลังขยับราคาขึ้น ได้รับความเดือดร้อน และต้องปรับตัวไปไปตามๆกัน ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดและลดการใช้ในปริมาณที่น้อยลง หรือว่าหาพลังงานขึ้นมาทดแทน อย่างแก๊ซชีวภาพที่ได้จากมูลหมู มูลวัว ที่ได้มีการนำมาใช้แล้วอย่างแพร่หลายและก็มีประสิทธิภาพดีทีเดียว

                ทว่า คราวนี้ นักศึกษาจาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย นายพงศ์วรรธน์  ประเสริฐไพบูลย์นายชัยวัฒน์  ภิรมย์กล่ำ   และนายธีรพงษ์สันป่าแก้ว โดยมี อาจารย์ชัยรัตน์     หงส์ทองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้สร้างชุดเก็บแก๊สชีวภาพจากโคลนขึ้นมาเพื่อศึกษาและนำไปพัฒนาเพื่อจะนำไป ใช้ได้จริงในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ เจ้าของผลงานเล่าว่า การกักเก็บก๊าซชีวภาพ จากโคลน ทำด้วยวิธีการลงไปทำการกระตุ้นให้ก๊าซชีวภาพที่ทับถม  อยู่ใต้โคลนลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำหลังจากนั้นทำการเก็บก๊าซชีวภาพ
UploadImage
วิธีการคือ ใช้ผู้ปฏิบัติงานสองคนลงไปย่ำ(การกระตุ้น)ให้แก๊สที่ทับถมอยู่ในโคลนด้าน ล่างลอยตัวขึ้นมา สู้ชุดเก็บ ที่อยู่ด้านบน และปล่อยให้แก๊สผ่านเข้าลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18นิ้วแล้วนำไปทดลองขั้น ต้นกับหัวเตาก๊าซชีวภาพสามารถจุดไฟได้ หลังจากนั้นนำไปวัดค่าโดยเครื่องมือวัดก๊าซชีวภาพแบบพกพารุ่นGFM 416  ผลปรากฏว่ามีค่าก๊าซชีวภาพประมาณร้อยละ 20.8และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณร้อยละ0.8ส่วนที่เหลือเป็นก๊าซชนิดอื่น ๆเช่น ออกซิเจน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไนโตรเจน และไอน้ำ

เจ้าของผลงานยังได้สาธิตและบอกให้ฟังว่า ใช้เวลาเพียง11.16นาทีในการลงไปเก็บแก๊สชีวภาพก็  สามารถนำไปเปิดใช้งาน ได้เฉลี่ย 6.01นาที โดยการใช้งานจริงได้ทำการทอดไข่สามารถทอดได้จำนวน 2 ฟองต่อการ เก็บก๊าซชีวภาพ 1 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม เจ้าของผลงานบอกว่า พวกตนตั้งใจที่จะพัฒนาชุดเก็บแก๊สให้มีขนาดพกพา เพื่อความสะดวกเมื่อต้องเดินทางและต้องหุงต้มหาอาหาร เพียงแค่มีชุดเก็บแก๊สชีวภาพแบบพกหา พอเห็นแหล่งน้ำก็สามารถลงไปเก็บแก็สมาใช้หุงต้มได้อย่างที่ไม่ต้องเสียงเงิน อีกทั้งในอนาคตยังจะมีการพัฒนาการเก็บและบรรจุแก๊สชีวภาพจากโคลนสำหรับเก็บ ไว้ใช้ในครัวเรือนต่อไป

คราวนี้ หลายบ้านที่ไม่ได้เลี้ยงสุกร เลี้ยงวัว คุณก็สามารถผลิตแก๊สชีวภาพมาใช้เองได้โดยไม่ต้องหวั่นวิตกกับราคาแก๊สหุงต้ม ที่กำลังพุ่งขึ้นอีกต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น